weź udział w konkursie i wygraj

Spread rynkowy

Spread od 0 pips
TMS Connect daje dostęp do najniższego rynkowego spreadu, nawet od 0 pips
Prowizja 0,004%
Niska bazowa prowizja za realizację transakcji z możliwością indwydualnych negocjacji
Egzekucja rynkowa
Brak rekwot i realizacja transakcji po cenie rynkowej (tryb Market)
Przetestuj bezpłatnie możliwości TMS Connect

Otwórz rachunek demo TMS Connect i sprawdź jego działanie na wirtualnym kapitale

Otwórz rachunek testowy